Aplicació per a saber on es pot i a on no es pot pescar al litoral català

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/pesca-recreativa/mapa-onpescar/

OnPescar et permet conèixer les regulacions per a la pràctica de la pesca marítima recreativa al llarg del litoral català, sobretot durant la temporada estival, compresa entre el 15 de maig i el 15 de setembre, coincidint amb el període de màxima afluència d’usuaris a les platges. Aquesta capa recull les normatives d’ordenació dels àmbits portuaris, dels espais naturals protegits i dels plans d’usos i serveis de temporada.

Tal i com ve determinat per la normativa de pesca marítima recreativa (Decret 109/1995), en el seu article 14.3 “En els plans d’usos de temporada de les platges… s’hi inclourà la determinació d’horaris diürns i la delimitació dels espais on serà permesa la pesca amb canya durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre”. Així, dins d’aquest període es poden habilitar horaris i/o espais per a la pràctica de l’activitat.

La llegenda d’aquesta capa estableix 4 categories que són les següents:

Color verd: Zona sense cap regulació o amb regulació per a pescar les 24h durant l’època estival. Es pot pescar tot l’any les 24h.

Color groc: Zona amb alguna regulació temporal de la pesca marítima recreativa.

Color vermell: Zona on la pesca marítima recreativa no està permesa. Inclou: zona protegida biodiversitat, reserva pesquera, zona portuària i platja canina.

Color gris: Zones on hi poden haver regulacions específiques o d’accés per raons de seguretat.

Seleccionant la zona d’interès o georeferenciada, i clicant-hi al damunt, en el camp Observació s’explica el detall dels horaris i/o dels motius de regulació de la pesca marítima recreativa. Permet geolocalitzar el dispositiu mòbil, però també es pot utilitzar fora de línia.

Les zones on no es permet la pràctica d’aquesta activitat són degudes principalment a tractar-se de zones protegides per conservar la seva biodiversitat (és el cas d’espais naturals protegits i d’altres zones que per motius de reproducció i conservació d’algunes espècies restringeixen la pràctica d’aquesta activitat), reserva pesquera (actualment al nostre litoral trobem la reserva pesquera de Ses Negres i la de Masia Blanca, que com el seu nom indica està restringida a l’activitat pesquera tant professional com recreativa), zona portuària (els ports tenen la prohibició expressa de la pesca dins la zona de servei de cada port, tot i que poden habilitar zones per a la pràctica de l’activitat) i per últim, platja canina (habilita una zona per a gossos no compatible amb l’activitat).

És una mapa obert a canvis i flexible pel que fa a la inclusió de normativa o canvis en la regulació dels PUST que presenten els Ajuntaments cada any amb l’objectiu d’integrar tota la informació necessària per a facilitar a l’usuari les zones on i on no pot pescar.