Normatives de pesca marítima a Catalunya

Per a poder pescar a les aigües marítimes és necessari complir certes normes, aquí us deixem les que són vigents a dia d’avui a les nostres aigües.

El primer que cal tenir clar és que per a poder pescar és necessari disposar de la llicència de pesca administrativa (en el cas de les aigües marines són d’àmbit estatal i en el cas d’aigües continentals, d’àmbit autonòmic). Les llicències, a Catalunya estan concentrades en una única que dóna dret a pescar al mar a tot l’Estat espanyol i a les aigües continentals de Catalunya.

Es pot gestionar la llicència des de la web de la Generalitat: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/3587_Llicencia-de-pesca-recreativa-de-superficie

A què dóna dret la llicència de pesca?

Amb la llicència de pesca es pot pescar a les aigües marines excepte espais naturals protegits, les aigües portuàries o alguns trams del litoral en època de bany. Cal recordar que els ajuntaments, mitjançant les ordenances municipals, són els encarregats d’aplicar els horaris i usos de les seves platges.

La llicència de pesca recreativa serveix per a poder practicar per afició, plaer o esport (competició), sense ànim de lucre ni interès o voluntat comercial. Les captures obtingudes s’utilitzen exclusivament per a consum propi, sense que puguin ser objecte de venda o transacció.

A Catalunya, el marc normatiu vigent per a la pesca marítima recreativa només permet capturar peixos, mol·luscs cefalòpodes i garotes. A nivell d’espècie, l’Annex I del Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel que es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors (BOE núm. 81, de 05/04/2011), recull les espècies de peixos i cefalòpodes autoritzades per a la seva captura en la modalitat de pesca marítima recreativa.

En qualsevol cas, la normativa vigent NO AUTORIZA a l’extracció d’altres grups biològics com els crustacis (exemple: cranc blau -Callinectes sapidus-) o els mol·luscs bivalves (exemple: musclo –Mytilus galloprovincialis-, la tellerina -Donax trunculus-).

La llicència permet un límit de 10kg de peix per dia. En el cas de cefalòpodes, 5kg/dia (excepte limitació de captures d’unitats de sèpia per embarcació i dia establertes segons l’ORDRE ARP/166/2020, d’1 d’octubre). En el cas de garotes, 150 unitats/dia.

Cal saber que la pesca de la tonyina vermella amb mort no està permesa (per a més informació, consultar l’òrgan estatal competent en matèria de pesca).

Cal tenir en compte alguns períodes de veda.

Els períodes de veda per a la pesca recreativa de les garotes i la sèpia són actualment:

Per a les espècies de garotes Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis i Arbacia lixula no està permesa entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, ambdós inclosos (veure ORDRE ARP/105/2020, de 26 de juny)
Per a la sèpia (Sepia officinalis) pescada des d’embarcació en les aigües interiors compreses entre el cap de Begur i l’illa Maça d’Or (badies de Roses i Pals) no està permesa entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre, ambdós inclosos (veure ORDRE ARP/166/2020, d’1 d’octubre).

La llicència de pesca dóna dret a poder pescar amb un màxim de dues (2) canyes en acció de pesca i un màxim de tres hams d’una sola mort per canya.

Podeu descarregar la guia d’espècies aquí: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/pesca-recreativa/enllacos-documents/fitxers-binaris/guia-especies-pr.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *