Normes pel campionat social de Mar-Costa 2.016

Tot seguit us indiquem les normes del campionat social de Mar-Costa de la temporada 2.016

campionat_social_mar-costa_2016_(www.societatpescadorsbarcelona.com)

Normes pel campionat social de categoria Mar-Costa 2016:

El campionat social de Mar-Costa consta de 5 proves, 3 de llancer o surf-càsting en escenari de platja i 2 de fondal/boia en escenari de port o escullera. A final de temporada es comptabilitzaran les 4 millors puntuacions de cada participant per fer la classificació final del campionat. Per participar a les proves és imprescindible tenir més de 16 anys i estar al corrent del pagament de la quota de soci de l’any en curs, llicència de pesca i llicència federativa en vigor ambdues.

Sorteig dels llocs de pesca:

Els llocs de pesca per cada concurs es farà mitjançant un sorteig. El sorteig es farà a la reunió de la Junta del dijous anterior al concurs on hi poden assistir tots els esportistes que participaran a la prova.

Puntuacions:

Es puntuarà 1 punt per gram per totes les espècies. A l’hora del pesatge, els peixos s’hauran d’entregar nets de sorra i d’altres elements foranis a l’encarregat del pesatge. Per facilitar el recompte, s’hauran d’haver separat ja les captures que tinguin la mesura necessària per poder puntuar de les que no tinguin la mesura legal. En cas d’empat, la posició es decidirà pel major nombre de captures. Si segueix l’empat, es decidirà per la peça més grossa i si es manté, es decidirà pel nombre de banderí. El primer classificat de cada concurs rebrà 125 punts, el segon 124 punts, el tercer 123 punts i així es succeirà fins l’últim classificat. A final de temporada hi haurà un premi especial també pel plusmarquista de la temporada, que serà el qui aconseguirà la peça de major pes.

Captures:

Són vàlides totes les espècies piscícoles. No són vàlides ni serps, mol·luscs, cefalòpodes ni crustacis. Les captures hauran de tenir les mesures mínimes establertes per la legislació actual. Les captures que no arribin a la talla mínima establerta per la seva espècie, no es comptabilitzaran.

Llistat de talles mínimes autoritzades (Reglamentació europea, nacional i autonòmica):
Agulla – aguja (Belone belone) – 25cm
Besuc blanc – aligote (Pagellus acarne) – 17cm
Besuc de la piga – besugo (Pagellus bogaraveo) – 33cm
Besucs – besugos (Pagellus spp) (la resta de besucs no regulats pel R.1967/2006) – 12cm
Bis – estornino (Scomber spp.) – 18cm
Boga – boga (Boops boops) – 11cm
Bruixa -gallo (Lepidorhombus spp) – 15cm
Castanyola – japuta (Brama brama) – 16cm
Castanyola negra – (Chromis chromis) – 9cm
Dot – cherna (Polyprion americanus) – 45cm
Esparrall – raspallón (Diplodus annularis) – 12cm
Llenguado – lenguado común (Solea vulgaris) – 20cm
Llissa – lisa (Mugil spp) – 16cm
Llobarro – lubina (Dicentrarchus labrax) – 25cm
Lluç – merluza (Merluccius merluccius) – 20cm
Mabre – herrera (Lithognathus mormyrus) – 20cm
Maire – Bacaladilla (Micromesistius poutassou) – 15cm
Mero – mero (Epinephelus spp.) – 45cm
Moll, roger – salmonete (Mullus spp.) – 11cm
Móllera, capellà – capellán (Trisopterus minutus capelanus) – 11cm
Morruda – sargo picudo (Diplodus puntazzo) – 18cm
Orada – dorada (Sparus aurata) – 20cm
Pagell – breca (Pagellus erythrinus) – 15cm
Pagre – pargo (Pagrus pagrus) – 18cm
Peix espasa, emperador – pez espada (Xiphias gladius) – 90cm
Rap – rape (Lophius spp) – 30cm
Salpa – salema (Sarpa salpa) – 15cm
Sardina – sardina (Sardina pilchardus) – 11cm
Sarg – sargo (Diplodus spp) (la resta de sargs no regulats pel R.1967/2006) – 15cm
Seitó, anxova – boquerón (Engraulis encrasicolus) – 9cm
Sorell – jurel (Trachurus spp.) – 15cm
Tonyina – atún (Thunnus thynnus) – 115cm
Verat – caballa (Scomber spp.) –18cm
Vidriada – sargo mojarra (Diplodus vulgaris) – 18cm

La resta d’espècies hauran de tenir una talla superior als 15cms.

Concursos de llancer (Surf-càsting):

Proves de 5 hores de durada en escenari de platja. La concentració sempre serà una hora abans de l’inici de la prova. L’acció de pesca durarà durant les 5 hores de la prova i a l’arribar a l’hora establerta, qualsevol captura després d’aquest moment es considerarà invàlida excepte en el cas que hagi estat clavada anteriorment i hagi calgut més estona per a poder treure-la de l’aigua.
Es podran emprar 2 canyes en acció de pesca, amb un màxim de 3 hams d’una sola mort per canya. És permès tenir el nombre de canyes que es cregui necessari en reserva, sempre orientades en sentit contrari a les emprades en acció de pesca. La distància entre les canyes en acció de pesca no ha de ser superior a la distància entre els braços oberts del pescador.
El pes mínim permès pel llast és de 50 grams.
Els esquers permesos són tots aquells d’orígen marí (anèlids, mol·luscos, cefalòpodes, peixos i algues) i també els diferents tipus de pa. Queden prohibits els esquers d’origen no marí (cucs de terra, asticot, cereals, fruits, pollastre, etc.) a més també d’esquers artificials (vinils, jigs, minnows, etc.).
També resta prohibit l’ús de feromones i atraients artificials, en escenaris de platja NO està permès brumejar.

Concursos de fondal/boia:

Proves de 5 hores de durada en escenari de port o escullera. La concentració sempre serà una hora abans de l’inici de la prova. L’acció de pesca durarà durant les 5 hores de la prova i a l’arribar a l’hora establerta, qualsevol captura després d’aquest moment es considerarà invàlida excepte en el cas que hagi estat clavada anteriorment i hagi calgut més estona per a poder treure-la de l’aigua.
Es podrà emprar una sola canya en acció de pesca amb un màxim de 3 hams d’una sola mort per canya. És permès tenir el nombre de canyes que es cregui necessari en reserva, sempre orientades en sentit contrari a les emprades en acció de pesca.
Es pot pescar tant a fondal amb plom o amb boia/flotador.
Els esquers permesos són tots aquells d’orígen marí (anèlids, mol·luscos, cefalòpodes, peixos i algues) i també els diferents tipus de pa. Queden prohibits els esquers d’origen no marí (cucs de terra, asticot, cereals, fruits, pollastre, etc.) a més també d’esquers artificials (vinils, jigs, minnows, etc.).
També resta prohibit l’ús de feromones i atraients artificials, ja sigui per l’esquer com per la preparació del brumeig.
És permès el brumeig a partir d’un quart d’hora abans de començar la prova.

IMPORTANT:
Degut a les restriccions d’alguns espais de pesca per part de les autoritats, com són ports i esculleres, el nombre de participants serà limitat, en principi a 30 participants, dels quals tindran prioritat aquells que participen al campionat complert de Mar-Costa. L’assistència haurà de ser confirmada pels participants com a mínim una setmana abans de la prova mitjançant l’abonament de la mateixa. En cas de que algun participant no hagi abonat l’import en el termini esmentat, si hi ha més participants en la llista d’espera, la seva plaça passarà al primer d’aquesta llista. També serà necessari reduir el nombre de vehicles que accedeixen als recintes portuaris, pel que es prega als socis que puguin, compartir els seus vehicles per no causar cap problema d’aparcament al recinte.

*La junta directiva de la Societat de Pescadors de Mar de Barcelona es reserva el dret de modificar i/o alterar el reglament en cas que es consideri oportú.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *